RODO

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tapparella Marcin Karpiński, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-370, ul. Białobrzeska 15/168, numer NIP 9482089060, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na powyższy adres, adres email rodo_mk@tapparella.pl lub telefonując pod numer: 48 344-37-80.

 2. W celu zawarcia umowy i jej wykonania, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych. Do wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)). 

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także w celu spełnienia przez Administratora obowiązków publiczno-prawnych wynikających z tytułu prowadzonej dzielności gospodarczej.

 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

 6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 5 lat od dnia rozwiązania Umowy lub jej wykonania. Okres ten wynika z regulacji prawa mającego zastosowanie do umów oraz obowiązków nałożonych przez państwo w zakresie należności publiczno-prawnych takich jak m.in. podatki, opłaty administracyjne.  

 7. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: kurierom, poczcie, doręczycielom przesyłek.

 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.